مصاحبه کامل با کارگردان فیلم ما همه با هم هستیم

بدون حاشیه با کمال تبریزی درباره ما همه با هم هستیم

 WE ARE ALL TOGETHER is released by Daricheh Cinema in USA & AUS from 21 Jul 2019